Skip to content Skip to footer

Sağlık ve Siyaset Yazıları

115,00

15 yılı aşkın bir sürecin sonucunda ortaya çıkan bu kitabımızda ver alan yazıların çoğu tarihsel gelişmelerle ilintili olduğundan ağırlıklı olarak yazının yazıldığı yıl ve yer belirtilmek suretiyle kaleme alınmıştır. Dolayısıyla yazıların, yazıldığı ay ve yıl dikkate alınarak okunmasında yarar bulunmaktadır. Bu özelliği ile kitabımız, Türkiye sağlık ortamı açısından sağlık alanında politika ve stratejilerdeki gelişmeleri tarihsel bağlamda ve silsilede sunduğundan, tarihsel (sağlık politikalarının siyasi tarihi) bir bakış açısı sağlamakta ve kronolojik gelişmeleri de ortaya koymaktadır. Bu husus, Türkiye gibi tarihsel hafızası zayıf olan bir ülkede, özellikle de sağlık politikaları alanında, önemli bir boşluğu dolduracak ve referans kaynağı teşkil edebilecektir. Ayrıca, kitabımızın bu özelliği dönemsel politika karşılaştırmalarının yapılmasına da olanak sağlayabilecektir. Kitabımız bu bağlamda, başta hükümetler ve siyasi partiler olmak üzere çeşitli siyaset kurumlarının, aktörlerinin ve paydaşlarının sağlık alanına ilişkin icraatları ve girişimleri konusunda da önemli bir veri kaynağıdır.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Ek bilgi

Yazar

Hasan Hüseyin Yıldırım

Yayımcı

ABSAM

Sayfa Sayısı

412

Dili

Turkish

Yayın Tarihi

2016

ISBN

978-605-83677-2-2

Kategoriler: Etiketler: , , , Ürün ID:1608

Açıklama

İçindekiler

Yazar Hakkında
Önsöz
İçindekiler
Kısaltmalar ve Simgeler
Sağlık ve Siyaset İlişkisi: Kavramsal Bir Çereve
Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Ortamı: Paradigmalar, Piyasa Başarısızlıkları ve Devletin Rolü
Sağlık, Ekonomik Büyüme, Toplumsal Gelişme ve Politika Tercihleri
Sağlığın Politik Yönü ve Sağlık Yöneticiliğinde Hekimlerin Rolü
Bilgi, Bilişim Teknolojisi ve İnsan
Bilgi Çağının ve Toplumsal Gelişmenin Bileşenleri
Gelin Sağlık Reformlarımızı Reforme Edelim!
Davos Dünya Ekonomik Forumu 2000: Sağlık Projesi Açısından Bir Sorgulama
Akılcı İlaç Kullanımı Politika Stratejileri
Bilimsel Dayanaktan Yoksun Bir Tartışma: Hasta Tüketici midir, Değil midir?
Türkiye’de Sağlık Reformları Neden Uygulanamıyor?
Sağlıkta İki Siyasi Karakter: Osman Durmuş ve Yaşar Okuyan
57. Hükümet ve Sağlık: Bazı Saptamalar
Ambulans Helikopter Projesi
Alo Doktorum Yanımda Projesi
Gezici Sağlık Ekibi Projesi
Yüzer Hastane Projesi
Özel Magnetik Rezonans ve Tomografi Şirketleriyle Anlaşma Projesi
Avrupa Birliği ve Sağlık Politikaları: Hizmetlerin Serbest Dolaşımı Çerçevesinde Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Durumu
Tıpta “Paralı Uzmanlık” Projesi
Yeni Şişelerde Eski Şarap: Sağlık Sandığı Kurumu Projesi
Sağlıkta Etik: Fasa Fiso
Ekonomik Kriz ve Sağlık
Türkiye Sağlık Sisteminin Gözünde Hasta: Yürüyen 50 Milyon TL
57. Hükümet ve Kamuda Tasarruf Tedbirleri: Hastaların Vergilendirilmesi-Kullanıcı Katkıları
Sağlıkta Toplumsal Proje: Avrupa Birliği Sosyal Modeli -1
Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Özel Sağlık Hizmetleri Uygulaması
Yaşar Okuyan’ın Hastane Denetimleri: Takdire Şayan! Ama Çözüm Değil
Hastanelerde Vardiya Uygulaması
Malpraktis Projesi
Avrupa Birliği, Türkiye ve Sağlık Politikaları
Hastanelerimiz: Toplam Kalite Açısından Bir Sorgulama
İngiltere NHS’sinden Hasta İthalatı: Sağlıkta Kuyruklar Neden Oluşur?
Kamunun Sağlıktaki Rolü Neden Azalıyor?
Türkiye Sağlık Sisteminde Döner Sermaye Uygulamaları ve Bazı Saptamalar
Sağlık Politikaları: “Politikasızlık” da Bir Politikadır, Ama İlkesizlik Asla!
Medya ve Sağlık: Medyanın Sağlık Politikası Gündemini Belirlemedeki Rolü
Türkiye’nin Sağlık Reformları Bilmecesi: (Yeni!) Sağlık Reform Projesi – On Yıl Sonra Bile Aynı Noktadayız
Türkiye’de Sağlık Yönetimi Sorunu ve Çözüm Önerileri
Bilimsel Normlara Göre Yönetilemeyen Hastanelerden Ülke Yönetilebilir mi?
İlaçta Fiyat Kavgası: Sağlık Hizmetlerinde Kamunun Rolünün Sorgulanması
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri: Siyasi Parti(lerin) Programları ve Sağlık Politikaları
Dünya Bankası’nın Yeni Kuşak Sağlık Projeleri ve Stratejileri
Sağlıkta Dönüşüm Programı: Evrim mi, Devrim mi?
Sağlıkta Dönüşüm Programı ve (Sağlıkta) Dünya Bankası ile Nikah Tazeleme
Memurların Özel Hastanelere Sevki
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceğine İlişkin Senaryolar: Hüzünlü Bir Aşkın Hikayesi
5 Kasım ve 24 Kasım 2003: Hekimler Görevde, Hastalar Sedyede!
Sağlık Hizmetlerinde Yolsuzluk ve Rüşvet: Neşter Operasyonu, Bıçak Parası, İlaç Vurgunları ve Diğerleri
58./59. Hükümet, Acil Eylem Planı ve Sağlık: Sağlıkta Öngörülenler Gerçekleşti mi?
Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlık Yönetimi Bilimi
Performansa Dayalı Ödeme: Döner Sermaye Uygulaması
Sağlıkta Dönüşüm Programı: Sağlık Hizmetleri Finansmanı Açısından Bir Sorgulama
Bir Kongrenin Ardından: II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi
AB Sürecinde Kamu Hastanelerinde Değişim Dinamiği
Seçmece Hekim: Hastanın Hekimini Seçme Özgürlüğü
Yiğidi Öldür, Ama Hakkını Yeme: 59. Hükümetin Sağlıktaki Olumlu İcraatlar
TÜSİAD’ın Sağlık Raporuna Eleştirel Bir Bakış
Türkiye İlerleme Raporu 2004 ve Sağlık
AB Katılım Müzakereleri Süreci ve Sağlık Hizmetleri: Bazı Saptamalar
Türkiye’nin Sağlıktaki Toplumsal Projesi: Avrupa Birliği Sosyal Modeli – 2
Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarı Taslağı: Eleştirel Bir Sorgulama
İlaçta Veri Koruması Tartışamları: Farmasötik Ürünlerinde Veri Koruması ve Türkiye’nin Durumu
SSK Hastanelerinin Devri
Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarı Taslağı Üzerine Düşünceler
Avrupa Birliği’ne Uyum ve Katılım Sürecinde Sağlık Sektörü Açısından Fırsatlar ve Tehditler
Türkiye, Dünya Yolsuzluk Listesinde 77. Sırada: “Pandora”nın Kutusu ve Sağlık
Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülke Sağlık Sistemlerinin Verimlilik Performansı Skorları
Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı Hastanelerine İlişkin Denetim Raporu ve Türkiye’de Sağlık (Hizmetleri) Yönetimsizliği
Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Türkiye Sağlık Hizmetleri Sempozyumu Toplantısından İzlenimler ve Saptamalar
Avrupa Birliği, Sağlık ve Türkiye: Bazı Saptamalar
Sağlıkta Tam Gün Çalışma ve Zorunlu Hizmet
Dokuz Milyara Çalışacak Hekim Bulamıyorum! Hekimlikte İşsizlik Var mı Yok mu?
Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci ve Jenerik İlaç
“İthal Hekim Projesi”nin Düşündürdükleri ve Bazı Saptamalar: Londra’dan Bir Bakış
İthal Hekim Tartışmaları Işığında AB Üyeliğinin Sağlık Sistemine Etkileri ve AB’de Sağlık Profesyonellerinin Serbest Dolaşımı
Türkiye’nin Sağlık Turizmi Potansiyeli ve Güçlükler
AB, Sağlık ve İlaç: Bazı Saptamalar
Türkiye, Sağlığı Açısından Ne Kadar Avrupalı? GSS Avrupalılığı Sağlamada Ne Ölçüde Etkili Olabilir?
Akılcı İlaç Kullanımında Eğitim Politikası ve Stratejiler
AK PARTİ’nin Kurumsal Kimlik Belgesi ve Sağlık
Türkiye’de Sağlık İnsangücü: Yabancı Hekimler, Hekim Fazlalığı / Azlığı, İşsizlik?!
Türkiye’de Tam Gün Çalışma Tartışmalarının Düşündürdükleri
Özel Hastanelerin Kuruluş Yeri Seçimine Sınırlama ve Diğerleri: Sağlık Hizmetlerinde Devlet Müdahalesi, Düzenleme ve Planlama
Avrupa Birliği ve Sağlık Hizmetlerinde Kalite: Genel Bir Bakış
Sağlık Teknolojisi Yönetimi: Türkiye Resmin Neresinde?
Başbakan Sayın Erdoğan’ın “Her Aile En Az Üç Çocuk Sahibi Olmalı” Söyleminin Düşündürdükleri ve Bazı Saptamalar
Avrupa Birliği, e-Sağlık ve Türkiye
Türkiye Sağlık Sisteminin Anayasası: Genel Sağlık Sigortası
Eczanelerin Kepenk Kapatması, SGK’nın Sözleşme Feshi ve Düşündürdükleri: Eleştirel Sorgulamalar
Obama Sağlık Reformlarının Düşündürdükleri: Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler
“Muhteşem Yüzyıl” Dizisinin Düşündürdükleri: Osmanlılarda Sağlık Hizmetleri, Politikaları ve Bir Öneri
Seçimler, Sağlık ve Siyaset: 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerine İlişkin Parti Beyannamelerinin
Sağlık Politikaları Açısından Karşılaştırmalı Bir Analizi
Sağlık İşyerinde Şiddet: Kuramsal Bir Çerçeve
AK PARTİ 2023 Siyasi Vizyonu ve Sağlık
TBMM Sağlıkta Şiddet Araştırma Komisyonu Raporu
Kabine Revizyonu 2013 ve Sağlık Bakanlığında Nöbet Değişimi: Halef Prof. Dr. Recep Akdağ, Selef Dr. Mehmet Müezzinoğlu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Çalışanların Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sağlık Yatırımları, AB ve Sağlık, Sağlık Turizmi ve Sağlıkta Dönüşüm Programı
‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Değerlendirilmesi İçin Kavramsal Bir Çerçeve
SGK’nın Gelirleri-Giderleri ve Açıkları: Günah Keçisi GSS’nin Rolü
ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım ile Sağlık Turizminin Geçmişini ve Geleceğini Konuştuk
Sağlık Çalışanları ve Yıpranma Payı: 5 Yıla 1 Yıl
Avrupa Birliği’nde Hastaların Serbest Dolaşımı: Sınır Ötesi Sağlık Hizmetlerinde Hasta
Haklarının Uygulanmasına İlişkin 2011/24/EU Sayılı Direktif ve Sağlık Turizmi
Sağlık Turizmi, Ar-Ge ve Türkiye
TÜİK Doğum İstatistikleri ve Doğurganlık Hızı
Yeni Türkiye’nin Sağlık Vizyonu ve Felsefik Temelde Stratejik Sağlık Politikası Önerileri
TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması ve Sağlık
Sağlıklı Yaşam ve Sağlık Okuryazarlığı
Sağlık Okuryazarlığı: Türkiye Resmin Neresinde? Ne Yapmalı?
Seçimler, Sağlık ve Siyaset: 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Işığında Bir Değerlendirme
Sağlık Örgütlenmesi ve Tıp/Sağlık Eğitimi: Türkiye İran’dan Ne Öğrenebilir?
Şehir Hastaneleri İçin Alternatif Yönetim Modelleri
AR-GE Reform Paketinin Düşündürdükleri: Sosyal İnovasyon, Sosyal Girişimcilik ve Sosyoteknokentler
Yaşlılara Yönelik Sağlık Politikaları: Yaşama Yıllar, Yıllara Yaşam Katmak
Tıbb-i Nebevi, Sağlık ve Bilim: Sünnetullah, Din, Bilim, İlim ve İrfan İlişkisi

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Sağlık ve Siyaset Yazıları” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık ve Siyaset Yazıları
115,00