Skip to content Skip to footer

Sağlık Sistemlerinde Mali Alan Yaratma: Kuram ve Uygulama

95,00

İnsanoğlunun en değerli varlığı ve sermayesi olan sağlık için, yeterli düzeyde ve nitelikte bir finansman kaynağının sağlanması hayati öneme haiz bir konudur. Ancak, kaynakların kıtlığı ve bu kaynakların alternatif kullanımlarının söz konusu olması, sağlıkta finansman problemlerini de beraberinde getirmektedir. Bu problemleri aşmak için de otoriteler, diğerlerine ek olarak, ek finansman kaynaklarının oluşturulması, yani mali alan yaratılması cihetine gitmektedirler. Kitap temelde iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda sağlık sistemlerinde mali alan yaratma konusu teorik olarak ele alınmış, ikinci kısımda ise Türkiye sağlık sisteminde mali alan yaratma ile ilgili olarak paydaş görüşlerine ve değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Ek bilgi

Yazarlar

Murat Konca, Hasan Hüseyin Yıldırım

Yayımcı

ABSAM

Sayfa Sayısı

150

Dili

Turkish

Yayın Tarihi

2017

ISBN

978-605-83677-7-7

Kategoriler: Etiketler: , , Ürün ID:1609

Açıklama

İçindekiler

YAZARLAR HAKKINDA
ABSAM HAKKINDA
ÖNSÖZ
İÇİNDEKİLER
SİMGELER VE KISALTMALAR
ŞEKİLLER
GRAFİKLER
TABLOLAR

BÖLÜM 1
GİRİŞ
1.1. GİRİŞ
BÖLÜM 2
SAĞLIK HARCAMALARI VE FİNANSMAN MEKANİZMALARI
2.2. SAĞLIK HARCAMALARI
2.3. SAĞLIK FİNANSMAN MEKANİZMALARI
2.3.1. Sosyal Sağlık Sigortası
2.3.2. Özel Sağlık Sigortası
2.3.3. Vergilerle Finansman
2.3.4. Doğrudan Cepten Ödemeler
2.3.5. Tıbbi Tasarruf Hesapları

BÖLÜM 3
SAĞLIKTA MALİ ALAN YARATMA
3.1. GİRİŞ
3.2. SAĞLIKTA MALİ ALAN YARATMANIN GEREKÇELERİ VE ÖNEMİ
3.2.1. Artan Sağlık Harcamaları
3.2.2. Sağlık Hizmetlerinin Pozitif Dışsallık Yayması
3.2.3. Sağlık Hizmetlerinin Kamusallık Niteliği
3.2.4. Sağlık Hizmetleri Piyasasında Yaşanan Piyasa Başarısızlıkları
3.2.5. Gelir Dağılımı Adaletsizliği ve Bölgesel Hakkaniyetsizlikler
3.2.6. Sağlık Statüsünün İktisadi Kalkınma ve Sosyal Refah Üzerinde
Etkisinin Olması
3.2.7. İktisadi Krizlerin Toplumun Sağlık Statüsü Üzerindeki Etkilerini
Azaltma
3.2.8. Finansal Sürdürülebilirliğe Katkı Sağlama
3.3. SAĞLIKTA MALİ ALAN YARATMA YÖNTEMLERİ
3.3.1. Vergi Düzenlemeleri
3.3.2. Harcamalarda Önceliklendirme
3.3.3. Borçlanma
3.3.4. Kamu-Özel Ortaklıkları
3.3.5. Özelleştirme
3.3.6. Senyoraj (Para Basma)
3.3.7. Uluslararası Yardımlar ve Hibeler
3.3.8. Ekonomik Büyüme
3.3.9. Etkililik ve Verimlilik Artışları
3.3.10. Kullanıcı Katkıları

BÖLÜM 4
TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDE MALİ ALAN YARATMA
4.1. GİRİŞ
4.2. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ
4.2.1. Yönetim ve Düzenleme
4.2.2. Hizmet Sunumu
4.2.3. Finansman
4.2.4. Ödeme Yöntemleri
4.2.5. Reformlar
4.3. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDE MALİ ALAN YARATMA
4.3.1. Vergi Düzenlemeleri ile Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma
4.3.2. Harcama Önceliklendirme ile Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan
Yaratma
4.3.3. Borçlanma ile Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma
4.3.4. KÖO ile Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma
4.3.5. Özelleştirme ile Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma
4.3.6. Uluslararası Yardımlar/Hibeler ile Türkiye Sağlık Sisteminde Mali
Alan Yaratma
4.3.7. Ekonomik Büyüme ile Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma
4.3.8. Kullanıcı Katkıları ile Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma
4.3.9. Sağlık Turizmi ile Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma

BÖLÜM 5
ARAŞTIRMA: TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNDE MALİ ALAN
YARATMADA PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ
5.1. MATERYAL VE METOD
5.1.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi
5.1.2. Problem Cümlesi
5.1.3. Evren ve Örneklem
5.1.4. Kısıtlılıklar ve Varsayımlar
5.1.5. Veri Toplama
5.1.6. Verilerin Analizi
5.2. BULGULAR VE TARTIŞMA
5.2.1. Genel Bulgular: Kişisel ve Demografik Bilgiler
5.2.2. Sağlıkta Mali Alan Yaratma Konusundaki Paydaş Görüşleri
5.2.2.1. Sağlıkta Mali Alan Yaratma Konusunun Tanımlayıcı Özelliklere Göre
Karşılaştırılması
5.2.3. İçerik Analizi Bulguları
5.2.3.1. Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma Kavramı
5.2.3.2. Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratmanın Gerekçeleri
5.2.3.3. Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma Konusunun Türkiye
Sağlık Sistemi Açısından Öncelikli Olma Durumu
5.2.3.4. Paydaşlara Göre Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratmak İçin
Başvurulacak Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Olumlu/Olumsuz Yönleri
5.2.3.5. Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma Konusunda En Önemli
Engeller/Riskler
5.2.3.6. Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratma Sürecinde Rol Alması
Gereken Taraflar
5.2.3.7. Sağlık Sistemlerinde Yaratılacak Mali Alanın Sağlık Sisteminin Finansal
Sürdürülebilirliğine Etkisi
5.2.3.8. Türkiye Sağlık Sisteminde Mali Alan Yaratmaya Çalışmanın Diğer
Sektör Harcamalarına Etkisi

BÖLÜM 6
TARTIŞMA VE ÖNERİLER
KAYNAKLAR
EKLER
EK 1. YARI YAPILANDIRILMIŞ SORULAR VE ANKET FORMU

 

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“Sağlık Sistemlerinde Mali Alan Yaratma: Kuram ve Uygulama” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sağlık Sistemlerinde Mali Alan Yaratma: Kuram ve Uygulama
95,00