Skip to content Skip to footer

Sağlık Politikası Yazıları

95,00

Ülkemizde sağlık politikası alanı, nitelikli bilginin nadir olarak üretildiği bakir bir alan, dolayısıyla literatür ihtiyacı had safhada.

Bir nebze de olsa bu ihtiyacı karşılamak adına çaba sarf etmekte olan bizler, SPM olarak sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üretmekte ve yaymaktayız.

Bu kapsamda yazarımız Prof. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım’ın çeşitli platformlarda sunulan ve/veya yayımlanan 16 yazısı bir araya getirilerek “Sağlık Politikası Yazıları” adıyla kitaplaştırılmış olup istifadenize sunulmuştur.

Kitabımızın ilgilenen herkes için fayda sağlaması temennisi ile…
Gayret bizden, tevfik ise Allah’tandır.

Kitabı incelemek için tıklayınız.

Ek bilgi

Yazarlar

Hasan Hüseyin Yıldırım

Yayın Tarihi

2022

Yayımcı

SPM Kitap – ABSAM Yayınları

Türü

Basılı Kitap

Sayfa Sayısı

134

Dili

Türkçe

ISBN

978-605-73267-0-6

Kategoriler: Ürün ID:3455

Açıklama

İçindekiler

YAZAR HAKKINDA
Prof. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SPM|SAĞLIK POLİTİKALARI MERKEZİ
Yayınlanmış Çalışmalar

TABLOLAR

KISALTMALAR

SUNUŞ

1. GİRİŞ
1.1. Giriş

2. SAĞLIK VE SİYASET İLİŞKİSİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
2.1. Giriş
2.2. Tanımlar
2.3. Sağlık Üretimi ve Sağlığın Belirleyicileri
2.4. Sağlık ve Siyaset İlişkisi: Çerçeve Bir Model Önerisi
2.5. Son Söz Yerine
2.6. Kaynaklar

3. SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ ORTAMI: PARADİGMALAR, PİYASA BAŞARISIZLIKLARI VE DEVLETİN ROLÜ
3.1. Giriş
3.2. Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Ortamına İlişkin Paradigmalar
3.3. Sağlık Hizmetleri Piyasasının Temel Özellikleri ve Sağlık Hizmetlerinde Piyasa Başarısızlıkları
3.4. Sağlık Hizmetlerinde Devletin Rolü ve Gerekçeleri
3.5. Kaynaklar

4. KASIM 2002 GENEL SEÇİMLERİ: SİYASİ PARTİ(LERİN) PROGRAMLARI VE SAĞLIK POLİTİKALARI
4.1. Giriş
4.2. Amaç
4.3. Yöntem
4.4. Problem Durumu
4.5. Verilerin Elde Edilmesi
4.6. Bulgular
4.7. Kaynaklar

5. SAĞLIK TEKNOLOJİSİ YÖNETİMİ: TÜRKİYE RESMİN NERESİNDE?
5.1. Giriş
5.2. Sağlık Teknolojisi
5.3. Sağlık Teknolojisi Yönetimi
5.4. Sağlık Teknolojisi Planlaması
5.5. Sağlık Teknolojisi Değerlendirmesi
5.6. Avrupa’da Sağlık Teknolojisi Yönetimi
5.7. Türkiye’de Sağlık Teknolojisi Yönetimi
5.8. Kaynaklar

6. “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI”NIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
6.1. Giriş
6.2. Sağlık Sistemlerinde Performans Değerlendirme Çerçevesi
6.3. Sağlık Sisteminin Amaçları ve Fonksiyonları
6.4. Sağlıkta Dönüşüm Programının Değerlendirilmesi
6.5. Sonuç Yerine
6.6. Kaynaklar

7. OBAMA SAĞLIK REFORMLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: TÜRKİYE İÇİN ÇIKARILACAK DERSLER 
7.1. Giriş
7.2. Obamacare: Obama Sağlık Reformları
7.3. Türkiye ve Diğer Ülkeler Açısından Çıkarılacak Dersler
7.4. Sonuç Yerine
7.5. Referanslar

8. SAĞLIK ÖRGÜTLENMESİ VE TIP/SAĞLIK EĞİTİMİ: TÜRKİYE İRAN’DAN NE ÖĞRENEBİLİR? 
8.1. Giriş
8.2. İran Sağlık Sistemi
8.2.1. Sağlık Sistemi Organizasyonu
8.2.1.1. Sağlık Sisteminin ve Sağlık Eğitiminin Entegrasyonu
8.2.1.2. Sağlık Eğitimi
8.3. Türkiye’de Tıp ve Sağlık Eğitimi ve Bir Model Önerisi
8.4. Kaynaklar

9. AR-GE, SOSYAL İNOVASYON, SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE SOSYOTEKNOKENTLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
9.1. Giriş
9.2. Sosyal İnovasyon Ekosistemleri Oluşturma: Sosyal İnovasyon, Sosyal Girişimcilik ve Sosyoteknokentler
9.3. Türkiye’de Sosyoteknokentler, Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik
9.4. Son Söz Yerine
9.5. Kaynaklar

10. YAŞLILARA YÖNELİK SAĞLIK POLİTİKALARI: YAŞAMA YILLAR, YILLARA YAŞAM KATMAK 
10.1. Giriş
10.2. Yaşlılara Yönelik Sağlık Politikaları: Kavramsal Bir Çerçeve
10.3. Son Söz Yerine
10.4. Kaynaklar

11. TÜRKİYE’DE NASIL BİR SAĞLIK EKONOMİSİ EĞİTİMİ VE EKOSİSTEMİ? 
11.1. Giriş
11.2. Nereden Çıktı Bu Sağlık Ekonomisi Disiplini?
11.3. Global Ölçekte Bu İşler Nasıl Yürüyor?
11.4. Peki Türkiye’de Bu İşler Nasıl Olmalı?
11.5. Kaynaklar

12. ÖZEL HASTANELERİN “5’İ 1 YERDE” İLE İMTİHANI 
12.1. Giriş
12.2. Özel Hastanelerin Siyaset Kurumu ile İmtihanı
12.3. Özel Hastanelerin Sağlık Bakanlığı ile İmtihanı
12.4. Özel Hastanelerin SGK ile İmtihanı
12.5. Özel Hastanelerin Sağlık Turizmi ile İmtihanı
12.6. Özel Hastanelerin Profesyonel Sağlık Yönetimi ile İmtihanı
12.7. Son Söz Yerine
12.8. Kaynaklar

13. SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIK TURİZMİ POLİTİKALARI: TÜRKİYE AÇISINDAN BAZI SAPTAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER
13.1. Giriş
13.2. Sağlık Turizminde Kurumsallaşma Politikaları
13.3. Kanıt Temelli Sağlık Turizmi Politikaları
13.4. Sağlık Turizminde Know-How ve Entelektüel Sermaye Politikaları
13.5. Sağlık Turizminde Markalaşma Politikaları
13.6. Sağlık Turizminde Pazarlama ve Tanıtım Politikaları
13.7. Sağlık Turizminde Siyasi ve Ekonomik İstikrar
13.8. Sağlık Turizminde Execution Eksikliği
13.9. Son Söz Yerine
13.10. Kaynaklar

14. SAĞLIK POLİTİKALARINDA BİRLİK ARAYIŞI 
14.1. Giriş
14.2. Sağlık Politikaları
14.3. Sağlık Politikalarında Birlik Arayışı
14.4. TÜSPE Bu İşin Neresinde?
14.5. Son Söz Yerine
14.6. Referanslar

15. COVID-19 SALGININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: SAĞLIK POLİTİKASI BAKIŞ AÇISIYLA BİR DEĞERLENDİRME 
15.1. Giriş
15.2. Küreselleşen Dünya Küçük Bir Köydür
15.3. Liderlik Önemlidir
15.4. Sağlık Refahın Temelidir
15.5. Sosyal Refah Anlayışı Toplumları Ayakta Tutar
15.6. Bir Toplum veya Ülke Başta Sağlık, Gıda ve Güvenlik Olmak Üzere Stratejik Alanlarda Kendi Kendine Yetebilmelidir
15.7. Bugün DSÖ’ye Dünden Daha Fazla İhtiyaç Var
15.8. Sağlık Sistemleri Esnek Yapıda Olmalıdır
15.9. Öyle Görülüyor ki COVID-19 Salgını Süreci Gündemi Belirlemeye ve Toplumları Dönüştürmeye Devam Edecektir

16. GELECEĞİN SAĞLIK YÖNETİCİLERİ: BAŞARILI BİR TASARIM İÇİN NE YAPILMALI? 
16.1. Giriş
16.2. Geleceğin Sağlık Yöneticileri İçin Bir İnceleme Çerçevesi
16.2.1. Geleceğin Sağlık Yöneticileri
16.2.2. Gelecekte Sağlık Ortamını Şekillendirecek Eğilimler
16.2.2.1. Sağlık Alanındaki Genel Eğilimler
16.2.2.2. Sağlık Alanındaki Teknolojik Eğilimler
16.2.2.3. Sağlık Alanındaki Politika ve Yönetişim Eğilimleri
16.3. Geleceğin Sağlık Yöneticileri: Başarılı Bir Tasarım İçin Ne Yapılmalı?
16.3.1. Sağlık Yöneticiliği Yeterlilik Alanları
16.3.2. Eğitim Programlarında Paradigma Değişimi
16.3.3. İnsana Yatırım
16.4. Son Söz Yerine
16.5. Kaynaklar

Sağlık Politikası Yazıları
95,00