Skip to content Skip to footer

Sosyal Sorumluluk

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi; sosyal sorumluk projesi olarak, yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini yayın hayatına kazandırmak amacıyla uygun görülen tezleri kitaplaştırma noktasında destek sağlamaktadır.

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, ekonomi ve yönetim boyutları olmak üzere ilgili diğer tüm alanlardaki yüksek lisans veya doktora tezlerinden uygun görülenleri kitap olarak yayın hayatına kazandırmaktadır.

Yüksek lisans/doktora tezlerinin incelemeye alınabilmesi için gerekli olan temel koşullar

  • Tezlerin ABSAM’ın amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda yazılmış olması gerekir.
  • Tezlerin kitap olabilecek nitelikte olması gerekir.
  • Tezlerin alana katkı yapabilen içerik ve kapsama sahip olması gerekir.
  • Tezlerin ABSAM Yayın Kurulunun onayından geçmesi gerekir.