Skip to content Skip to footer

Hizmetlerimiz

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim, yazılım ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üretir.

Hizmetlerimize olan talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Danışmanlık

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi; başta sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık politikaları olmak üzere, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda; ulusal ve/veya uluslararası düzeydeki her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, şahıslara, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına her türlü danışmanlık hizmetlerini verir.

Araştırma ve Analiz

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda Ar-Ge’ye dayalı inovatif araştırma ve analizler yoluyla sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları ve yukarıda belirtilen ilgili diğer alanların geliştirilmesine ve bunlarla ilgili kararların alınmasına yardımcı olur.

Eğitim

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/veya uluslararası düzeydeki her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, şahıslara, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına her türlü eğitim hizmetini yüz yüze ve/veya bilgi iletişim teknolojilerini (uzaktan eğitim gibi) kullanarak verir.

Yazılım

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda her türlü yazılım faaliyetlerini gerçekleştirir ve/veya yaptırır.

Yayıncılık

Misyonumuzun bir parçası olarak, ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi; faaliyetlerinin çıktılarını kullanarak halk, akademik camia, kamu ve özel sektör çalışanları ve başta sağlık politikası, ekonomisi ve yönetimi uzmanları olmak üzere ve ilgili diğer kişiler için kitaplar, analizler, raporlar, makaleler, dergiler ve bloglar yayınlar.

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda her türlü yayıncılık faaliyetlerini basılı ve/veya elektronik ortamda temelde altı kulvarda gerçekleştirir:

  • Kitaplar
  • Raporlar
  • Analizler
  • Makaleler
  • Politika Belgeleri
  • Blog

Konferans & Kongre

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, panel, vb. gibi toplantılar/etkinlikler gerçekleştirir.