Skip to content Skip to footer

300 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!

AB Sağlık Araştırmaları Merkezi Hakkında

AB Sağlık Araştırmaları Merkezi (ABSAM Ltd); sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim yazılım ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek “yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla 2013 yılında Hacettepe Teknokent’te temelleri atılan bağımsız ve tarafsız bir Ar-Ge ve inovasyon kuruluşudur. Ağırlıklı olarak yayın faaliyetlerine yoğunlaşmış bulunmaktayız.

Felsefemiz

“Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır.” Hasan Hüseyin Yıldırım

Misyonumuz

ABSAM’ın misyonu; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, yazılım, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek “yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

ABSAM’ın vizyonu; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, yazılım, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üretme noktasında uluslararası düzeyde bir referans merkezi haline gelmektir.

Değerlerimiz

 • ABSAM yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak için çalışır.
 • ABSAM faaliyetlerini Ar-Ge temelli inovasyon anlayışı ile gerçekleştirir.
 • ABSAM faaliyetlerinde objektif, tarafsız ve bağımsız hareket eder.
 • ABSAM faaliyetlerinde etik kurallara bağlı olarak hareket eder.
 • ABSAM faaliyetlerinde güvenilirlik ve dürüstlük ilkelerini benimser.
 • ABSAM’ın en büyük sermayesi, bilimsel ahlak ve kültür temeline dayalı elde edilen bilgi sermayesidir.
 • ABSAM müşteri odaklıdır, müşteri beklentilerine duyarlıdır ve müşteri beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması için çalışır.
 • ABSAM gerçekleştirdiği işlerin kalitesinden sorumlu olup, sürekli kalite iyileştirme yoluna gider.

Hizmetlerimiz

AB Sağlık Araştırmaları Merkezi (ABSAM); sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim, yazılım ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üretir.

Hizmetlerimize olan talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz: info@absamyayinlari.com 

Danışmanlık

ABSAM; başta sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık politikaları olmak üzere, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda; ulusal ve/veya uluslararası düzeydeki her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, şahıslara, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına her türlü danışmanlık hizmetlerini verir.

Araştırma ve Analiz

ABSAM, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda Ar-Ge’ye dayalı inovatif araştırma ve analizler yoluyla sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları ve yukarıda belirtilen ilgili diğer alanların geliştirilmesine ve bunlarla ilgili kararların alınmasına yardımcı olur.

Eğitim

ABSAM; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/veya uluslararası düzeydeki her türlü resmi ve özel kurum ve kuruluşlara, şahıslara, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına her türlü eğitim hizmetini yüz yüze ve/veya bilgi iletişim teknolojilerini (uzaktan eğitim gibi) kullanarak verir.

Yayıncılık

Misyonumuzun bir parçası olarak, ABSAM; faaliyetlerinin çıktılarını kullanarak halk, akademik camia, kamu ve özel sektör çalışanları ve başta sağlık politikası, ekonomisi ve yönetimi uzmanları olmak üzere ve ilgili diğer kişiler için kitaplar, analizler, raporlar, makaleler, dergiler ve bloglar yayınlar.

ABSAM, amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda her türlü yayıncılık faaliyetlerini basılı ve/veya elektronik ortamda temelde altı kulvarda gerçekleştirir:

 • Kitaplar
 • Raporlar
 • Analizler
 • Makaleler
 • Politika Belgeleri
 • Blog

Konferans & Kongre

ABSAM; amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, panel, vb. gibi toplantılar / etkinlikler gerçekleştirir.

Uzmanlık Alanlarımız

 
 • Sağlık Politikaları
 • Avrupa Birliği Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları
 • Sağlık Turizmi
 • Sağlık ve Siyaset
 • Sağlık Finansmanı, Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme Sistemleri
 • Sağlık Ekonomisi, Farmakoekonomi ve Sağlık Teknolojileri
 • Biyoteknoloji, Yapay Zeka ve Genom Politikaları
 • Küresel Sağlık Politikaları
 • Sağlık İnsangücü Politikaları ve Analizi
 • Sağlık ve Hastane Yönetimi
 • Sağlık Sistemleri
 • Sosyal Politikalar, Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler
 • Sağlık ve Toplum (Sağlık Sosyolojisi)
 • Sağlık Hukuku
 • İşyeri Sağlığı ve Güvenliği
 • Diğerleri

Sosyal Sorumluluk

AB Sağlık Araştırmaları Merkezi (ABSAM); sosyal sorumluk projesi olarak, yüksek lisans ve/veya doktora tezlerini yayın hayatına kazandırmak amacıyla uygun görülen tezleri kitaplaştırma noktasında destek sağlamaktadır.

ABSAM; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, ekonomi ve yönetim boyutları olmak üzere ilgili diğer tüm alanlardaki yüksek lisans veya doktora tezlerinden uygun görülenleri kitap olarak yayın hayatına kazandırmaktadır.

Yüksek lisans/doktora tezlerinin incelemeye alınabilmesi için gerekli olan temel koşullar

 • Tezlerin ABSAM’ın amacı ile ilgili ve çalışma alanına giren konularda yazılmış olması gerekir.
 • Tezlerin kitap olabilecek nitelikte olması gerekir.
 • Tezlerin alana katkı yapabilen içerik ve kapsama sahip olması gerekir.
 • Tezlerin ABSAM Yayın Kurulunun onayından geçmesi gerekir.