Skip to content Skip to footer

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi Hakkında

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, araştırma, eğitim yazılım ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı yenilikçi, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek “yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla 2013 yılında kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir Ar-Ge ve inovasyon kuruluşudur. ABSAM, Absam Yayınları (sertifika no: 40138) markası ile yayınevi olarak da faaliyet göstermektedir.

Ar-Ge’ye dayalı inovatif araştırma ve analizler yoluyla sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık politikaları ve ilgili diğer alanların geliştirilmesine ve bunlarla ilgili kararların alınmasına yardımcı olmak ve böylece bu alanlarda yenilikçi ve disiplinlerarası düşünce ve eylemin gelişmesine katkı yapmak ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi’ın temel hedefleri arasında yer almaktadır.

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi’nin faaliyet alanına giren başlıca konular arasında; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi alanları olmak üzere ilgili diğer alanlar yer almaktadır.

Felsefemiz

“Bilim değirmenindeki taşların körelen dişleri ancak ve ancak bilgi ile bilenir. Bilginin suyu ise; araştırmak, okumak, düşünmek, tartışmak, yazmak ve paylaşmaktır. ” Hasan Hüseyin Yıldırım

Misyonumuz

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi’nin misyonu; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, yazılım, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üreterek “yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak”, böylece toplumsal gelişmeye katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi’nin vizyonu; sağlık, sağlık hizmetleri ve sağlık sistemlerinin başta politika, yönetim ve ekonomi boyutları olmak üzere, ilgili diğer alanlarda danışmanlık, yazılım, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerini/hizmetlerini entegre bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle Ar-Ge’ye dayalı inovatif, özgün, yaratıcı ve kullanılabilir bilgi üretme noktasında uluslararası düzeyde bir referans merkezi haline gelmektir.

Değerlerimiz

  • ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi yaşama yıllar ve yıllara yaşam katmak için çalışır.
  • ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi faaliyetlerini Ar-Ge temelli inovasyon anlayışı ile gerçekleştirir.
  • ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi faaliyetlerinde objektif, tarafsız ve bağımsız hareket eder.
  • ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi faaliyetlerinde etik kurallara bağlı olarak hareket eder.
  • ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi faaliyetlerinde güvenilirlik ve dürüstlük ilkelerini benimser.
  • ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi’nin en büyük sermayesi, bilimsel ahlak ve kültür temeline dayalı elde edilen bilgi sermayesidir.
  • ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi müşteri odaklıdır, müşteri beklentilerine duyarlıdır ve müşteri beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması için çalışır.
  • ABSAM Sağlık Politikaları Merkezi gerçekleştirdiği işlerin kalitesinden sorumlu olup, sürekli kalite iyileştirme yoluna gider.